Meny Stäng

Startsida

Välkommen till GAFS!

GAFS, Gjutasfaltföreningen i Sverige, är en branschorganisation som verkar för en ökad kännedom om fördelarna vid användningen av gjutasfalt i olika byggnadskonstruktioner.

_I5A9271

Vad är Gjutasfalt?

Gjutasfalt har stora fördelar som hållbart, miljövänligt och inte minst vackert material i byggande av olika slag.

startsida6

Medlemsföretag

GAFS består av ett antal tillverkare, entreprenörer och andra aktörer. Här hittar du alla medlemmar.

M9092_2_wTJ091

Forskningsprojekt

Här presenteras löpande forskningsprojekt inom området Gjutasfalt.

Medlemsföretag

Tillverkare

Entreprenörer

Övriga

Kontakta oss gärna!

  International Mastic Asphalt Association

  Vad är Gjutasfalt?

  Gjutasfalt är ett vattentätt, motståndskraftigt och åldersbeständigt material. Detta gör att materialet är mycket lämpligt för tätskikts- och beläggningsarbeten vid konstruktioner där man ställer höga krav på varaktighet och vattentäthet.

  Gjutasfalt består av bitumen med tillsats av polymerer, blandat med välgraderat stenmaterial bestående av filler, sand och i vissa fall även finmakadam. Genom en mångfald högklassiga tillsatsämnen kan gjutasfaltens sammansättning varieras och anpassas till alla tänkbara önskemål.

  Gjutasfalt med polymerbitumen har bättre stabilitet vid höga temperaturer samt högre brotthållfasthet vid låga temperaturer. Två huvudtyper av gjutasfalt förekommer nämligen asfaltmastix och gjutasfaltbeläggning. Produkterna är godkända enligt Trafikverkets regler.

  Gjutasfalt är vid utläggningstemperaturen 200-220°C en trögflytande, plastisk, lätt formbar massa.

  Denna massa kräver ingen komprimering eller vältning i samband med utläggningen utan är efter avkylning fullt färdig att användas. Tillverkningen sker i speciella gjutasfaltverk och transporter i transportkokare där massan hålls under omrörning och kontrollerad uppvärmning fram till utläggningsplatsen.

  EPD (Environmental Product Declaration)

  EPD är en deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv. GAFS har tagit fram EPD på följande produkter:

  Gjutasfalt – ett vackert och hållbart material i byggande

  En populärvetenskaplig publikation av Ylva Edwards om gjutasfaltens många möjligheter som hållbart, miljövänligt och inte minst vackert material i byggande av olika slag. Här ingår också en del tekniska beskrivningar och fackbegrepp för att ge en total bild av material och möjligheter.

  Forskningsprojekt

  GRÖNATAKHANDBOKEN

  Gröna tak börjar utgöra en fundamental del i våra allt kompaktare städer. Läs mer om gröna tak och hur gjutasfalten kommer in i bilden!

  För leverantörer

  Så skickar du faktura till oss:
  Fullständig företagsnamn: Gjutasfaltsföreningen i Sverige
  Adress: Lillängsvägen 24, 136 72 Vendelsö
  Typ av företag: Förening
  Organisationsnummer: 802008-3351

  Faktura: Skickas via post eller via mail (pdf). Faktura som skickas via mail ska ha följande mottagare: kassor@gjutasfalt.se
  Fakturamärkning: Kontaktperson från GAFS.